شما اینجا هستید: خانهمرکز امید

مرکز ارتقاء مهارت و یادگیری دانشجویان (مرکز امید)

امید

تحصيل موفق در دانشگاه و كسب مهارت‌هاي مناسب براي دانش‌آموختگان تنها از طريق مطالعة كتاب‌هاي درسي يا منابع دانشگاهي امكان‌پذير نيست و بسياري از مهارت‌هاي لازم براي عملكرد شغلي مناسب، در برنامه درسي كنوني جايي ندارد؛ مهارت‌هايي از قبيل كار گروهي، مديريت خودي، مديريت زمان، تكنيك خوب گوش دادن و مانند اينها. براساس تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام شده اين مهارت‌ها در جزئي‌ترين حالت به 30 يا 40 مهارت مي‌رسد كه اغلب اين مهارت‌ها نوعي پيش‌نياز تحصيل در دانشگاه هستند و در كشورهاي پيشرفته در مقاطع پايين‌تر آموزش داده مي‌شوند. اگرچه مطالعة منسجم و كاملي در مورد توانايي‌ها و مهارت‌هاي آكادميك دانشجويان در داخل كشور انجام نشده، اما همين پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي انگشت‌شماري كه در دست مي‌باشد، نشان مي‌دهند كه بسياري از دانشجويان از ضعف در مهارت‌هاي مطالعه، ارتباط، پژوهش و... رنج مي‌برند. راهبرد معمول براي پيشگيري از اُفت تحصيلي در دانشگاه، بهبود عملكرد تحصيلي ايشان و همچنين آماده‌سازي براي ورود به جامعه و بازاركار، آموزش مهارت‌هاي مورد نياز در مراكز آموزش و ارتقاء مهارت‌هاست. تقريباً در تمامي دانشگاه‌هاي كشورهاي پيشرفته چنين مراكزي تأسيس شده‌اند و در قالب ارائه مشاوره، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، كارگاه، سمينار، انتشار بروشور كتابچه و از اين قبيل موارد به ارائة خدمت مشغولند. عدم توجه به آموزش و توسعه اين مهارت‌ها در دانشجويان، روند آموزش و يادگيري را با مشكل مواجه ساخته و قسمت زيادي از زمان آنان را تلف مي‌كند. همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه بدون كسب مهارت‌هاي آكادميك، دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي ما در مواجهه با موانع شغلي و تحصيلي خود، مشكلات بسياري خواهند داشت كه اميد است با حضور در چنين مراكزي نسبت به يادگيري و ارتقاء سطح دانش و آگاهي‌هاي خود اقدام ويژه نمايند.

به اميد روزي كه شاهد اين باشيم كه دانشجويان اين سرزمين پهناور چه در حين تحصيل و چه پس از فراغت از تحصيل در كنار برخورداري از دانش علمي رشتة مورد تحصيل، از دانش و مهارت‌هاي مورد نيازشان هم بهره‌مند باشند كه در اين صورت مي‌توانند خدمت‌رسان خوبي هم براي خود و هم براي جامعه‌شان باشند.

پرواضح است كه زماني مي‌توانيم با تكيه بر استراتژي «علم و عمل» در مسير شكوفايي گام برداريم كه در كنار كسب اطلاعات كلاسيك و يادگيري فرمول‌ها و نظريات و... مهارت‌هاي كافي را نيز جهت استفاده از اين علوم در اختيار داشته باشيم و اين‌گونه است كه مي‌توانيم با شعار خودباوري و با تكيه بر اعتمادبه‌نفسي ايراني – اسلامي در مسير رو به جلو گام برداريم و منتظر پيروزي‌هاي متعدد باشيم.

برخي از اين توانمندي‌ها و مهارت‌ها در قالب گروه‌هايي با عناوين زير وجود دارند كه بايد به آنها پرداخت.

- مهارت‌هاي فرهنگي – اجتماعي           

- مهارت‌هاي مديريتي                                                                                        

- مهارت‌هاي پزشكي (سلامت و بهداشت)

- مهارت‌هاي ارتباطي و ادراكي

- مهارت‌هاي علمي – پژوهشي

- مهارت‌هاي شغلي (كارآفريني)

- مهارت‌هاي زندگي

- مهارت‌هاي هنري

- قابليت جمع‌آوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات

- درك و جهت‌گيري مثبت نسبت به رشته تحصيلي

- و...

رسالت مركز

مركز ارتقاء مهارت‌ و یادگیری دانشجويان ايران متعهد است كه محيطي ايمن براي يادگيري و آموزش مهارت‌هاي مورد نياز قشر دانشگاهي فراهم آوردن ايشان بتوانند با بهره‌گيري از اين توانمندي در خدمت هر چه بهتر به خود، خانواده و جامعه گام‌هاي مستحكم و استواري بردارند. همچنين برنامه‌ريزي و آموزش مهارت‌ها در اين مركز بر اصول دانشجو محوري، آموزش كاربردي، بحث گروهي و دوره‌هاي كارگاهي استوار خواهد بود.

ضرورت‌ها

1. پايين بودن سطح آگاهي و دانش مهارتي در ميان دانشجويان

2. پايين بودن ظرفيت و سطح توان دانشجويان در مواجهه با مشكلات و مسائل مختلف اجتماعي، عاطفي، شغلي، زندگي و...

3. كمبود فضاي مورد نياز جهت ارتقاء برخي توانمندي‌هاي دانشجويان به‌طور خاص

4. عدم تجهيز فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها به ابزارها و مؤلفه‌هاي مهارتي و كاربردي

اهداف

1. تعالي آگاهي، بينش و دانش در خصوص مهارت‌هاي مورد نياز دانشجويان

2. آماده‌سازي دانشجويان براي ورود به اجتماع پس از فراغت از تحصيل

3. ارائه آموزش‌هاي تكميلي فرهنگي به دانشجويان در كنار تحصيل علوم و رشته‌هاي مختلف

1-مهارت‌ برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات:

شاخص‌ها:

1. تا چه حد قادر به برقراري ارتباط شفاهي با افرادي از جنس مخالف هستيد؟

2. تا چه حد قادر به برقراري ارتباط شفاهي با افرادي از جنس موافق هستيد؟

3. تا چه حد در بيان منظورهاي خود به صورت مكتوب به اساتيد خود احساس توانمندي مي‌كنيد؟

4. تا چه اندازه در دوران تحصيل خود به ارائه سمينار و سخنراني در كلاس درس مي‌پردازيد؟

5. تا چه حد مي‌توانيد متني بنويسيد كه در آن به روشني، گزارشي از فعاليت‌هاي خود را ارائه كنيد؟

6. تا چه حد مي‌توانيد در برابر اساتيد خود، منظورتان را به‌روشني بيان كنيد؟

2-مهارت‌ انجام كار گروهي:

شاخص‌ها:

1. اعتقاد به مفيد بودن انجام كار گروهي

2. تمرين اشكال اوليه كار گروهي در دانشگاه

3. بهره از مشاوره ديگران

4. ايجاد انگيزه در ديگران به هنگام انجام كار

5. مبادله درست اطلاعات در بين اعضاي گروه

6. بررسي و پذيرش عقايد مختلف اعضاي گروه

3-مهارت برنامه‌ريزي و سازماندهي فعاليت‌هاي شخصي:

شاخص‌‌ها:

1. انجام دادن كارها براساس برنامه تعيين‌شده

2. تنظيم اهداف كوتاه‌مدت و بلندمدت براي زندگي شخصي

3. تعيين اولويت در انجام فعاليت‌هاي شخصي

4. استفاده مناسب از وقت

5. قدرت تصميم‌گيري مناسب و قاطعيت در اجراي تصميم

6. قدرت ارزيابي راهكارهاي مختلف براي حل يك مسأله شخصي

7. قدرت انجام كارهاي شخصي با كيفيتي كه براي خود شخص مطلوب باشد

4-مهارت‌ تفكر انتقادي:

شاخص‌ها:

1. آگاهي از حضور پيش‌داوري‌هاي ذهني

2. دروني كردن نگاه انتقادي نسبت به انديشه‌ها و افكار شخصي

3. تقويت قدرت استدلال و استنتاج

4. مانع شدن از وارد كردن پيش‌داوري‌ها در قضاوت‌هاي شخصي

5. تفكيك ارزش‌ها از واقعيت‌ها در مرحله ارزيابي مسائل

5-مهارت شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني:

شاخص‌ها:

1. آشنايي با وظايف و مسئوليت‌هايي كه دانشجو با توجه به تخصص‌اش بايد به‌طور معمول در سازمان‌ها ايفا كند.

2. آشنايي با چارت سازماني و قواعد رسمي و غيررسمي محيط‌هاي كاري

3. آشنايي با قانون كار جمهوري اسلامي ايران

6-مهارت حل مسأله:

شاخص‌ها:

1. تجربه حضور در دانشگاه تا چه اندازه شما را در موقعيت‌هايي قرار داد كه با مسائل حل‌ناشده تخصصي و عملي مواجه شويد و محيط تخصصي پرمسأله‌اي را تجربه كنيد؟

2. تجربه حضور در دانشگاه تا چه اندازه شما را پيش‌روي مسائل تخصصي عملي‌اي قرار داد كه مجبور شويد براي يافتن علت‌هاي آنها تلاش كنيد؟

3. در دوران تحصيل در دانشگاه، تا چه اندازه در موقعيت‌هاي تخصصي عملي‌اي قرار گرفتيد كه مجبور باشيد از بين راه‌حل‌هاي مختلفي كه براي حل مسائل تخصصي پيش‌رو داشتيد، دست به انتخاب راه‌حل بزنيد؟

4. فكر مي‌كنيد كه تجربه تحصيل تا چه حد شما را به تكنيك‌هايي كه براي حل مسائل تخصصي در دنياي واقعي كار پيش مي‌آيند، مجهز كرده‌ است؟

7- مهارت جمع‌آوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات:

شاخص‌ها:

1. آشنايي با مراكز اطلاع‌رساني تخصصي

2. آشنايي با نحوه توليد داده علمي

3. آشنايي با تكنيك‌هاي تحليل اطلاعات

4. قابليت تدوين گزارش كارشناسي

5. آشنايي با ابزارها و معيارهاي طبقه‌بندي داده‌ها

6. قابليت استفاده از تكنيك‌هاي نمايش اطلاعات

8-مهارت كارآفريني و برنامه‌ريزي شغلي:

شاخص‌ها:

1. تا چه اندازه بايد فقط تحصيلات يك فرد را ملاكي براي بهره‌مندي وي از حقوق و مزاياي مادي كار قرار داد؟

2. تا چه حد بايد بر نقش سابقه كاري افراد در يك سازمان، براي دستيابي به مزاياي مادي تأكيد كرد؟

3. تا چه اندازه تعهد اخلاقي فرد مي‌تواند مبنايي براي بهره‌مندي مادي و اعتبار سازماني خود باشد؟

4. با توجه به گذراندن تحصيلات عالي، انتظار مالي شما از شغلتان پس از فارغ‌التحصيلي چه اندازه است؟

5. با توجه به تخصصي كه داريد، فكر مي‌كنيد قادريد با چه مدت كار، به يك مرتبه سازماني بالا دست يابيد؟

                                                      مهارت‌هاي فرهنگي و اجتماعي

1) محيط‌شناسي/ زندگي در محيط جمعي

2) آگاهي از خود/ مديريت خود/ تكريم نفس/ تعالي نفس

3) مديريت هيجاني/ مقابله با استرس و هيجان

4) تصميم‌گيري و حل مسأله/ حل مسأله (ترم سوم)/ برنامه‌ريزي

5) ارتباط مؤثر/ ارتباط با خانواده/ ارتباط دختر و پسر/ مهارت دوست‌يابي/ الگويابي

6) تفكر خلاق و نقاد

7) كار گروهي/ مسئوليت‌پذيري/ رقابت سالم

8) مديريت زمان

                                     و....

مهارت‌هاي علمي

1) منبع‌شناسي

2) تكنيك‌هاي تحقيق (1) مقدماتي

3) مقاله‌نويسي

4) پروپوزال‌نويسي

5)آشنايي با مراكز تحقيقاتي / ارتباط با مراكز تحقيقات و دانشگاهي 

6) مقاله‌نويسي پيشرفته

7) تكنيك‌هاي تحقيق (2) پيشرفته

8) زبان

نمايش تقويم

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

اطلاعات تماس

تهران - خیابان سپهبد قرنی بعد از طالقانی کوچه شهید صارمی پلاک12 واحد6 

تلفکس : 88499453

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید